Skip to content

Lund i topp enligt studenterna själva

När juridikutbildningar rankas efter vad studenterna själva värderar högst placerar sig Lund i topp och Uppsala som tvåa. Den mest sökta utbildningen i Sverige, Juristprogrammet i Stockholm, hamnar först på nionde plats.

Nyhetsmagasinet Fokus har rankat 26 svenska högskolor och universitet baserat på studenters uppfattning om vad som är viktigt.
Utifrån resultatet har de bland annat tagit fram en lista över de juridikutbildningar som bäst uppfyller studenternas krav. 

Över 15 000 studenter har varit delaktiga i en process där 23 variabler har valts ut för att mäta utbildningars kvalitet. Variablerna rör allt från mängden lärarledd undervisning till antalet studenter i staden. Varje variabel har sedan omvandlats till ett indexvärde.

Studenterna fick också ange inom vilket ämnesområde han eller hon studerade. På så sätt gick det att se vad studenterna inom ett visst ämnesområde tyckte var särskilt viktigt.

Utvärderingen av utbildningarna om juridik gäller inte bara rena juristutbildningar utan också samhällsvetenskapliga utbildningar som innehåller juridik. Därför syns till exempel Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, högt upp på listan. 

Juristprogrammet på Stockholms universitet hade 1 849 förstahandsansökningar till hösten 2012 och är därmed den mest sökta utbildningen i landet, enligt VHS. Men i Fokus undersökning hamnar utbildningen först på nionde plats, långt efter till exempel Umeå universitet och Högskolan i Jönköping.

De tio högst placerade lärosätena vad gäller utbildningar inom juridik blev:

 1. Lunds universitet
 2. Uppsala universitet
 3. Sveriges lantbruksuniversitet
 4. Umeå universitet
 5. Högskolan i Jönköping
 6. Göteborgs universitet
 7. Linköpings universitet
 8. Blekinge tekniska högskola
 9. Stockholms universitet
 10.  Högskolan i Borås 
 • Linn Nordqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt