Skip to content

KU: ”Utvidga meddelarskyddet för privatanställda”

Det behövs ett utvidgat meddelarskydd för privatanställda i offentlig finansierad verksamhet. Det menar konstitutionsutskottet, KU, som välkomnar regeringens utredning i frågan. 

Allt fler offentliga verksamheter inom till exempel vård, skola och omsorg drivs i privat regi och i takt med det begränsas meddelarskyddet, menar KU. Detta då privatanställda inte omfattas av meddelarskyddet på samma sätt som offentliganställda.

För att säkerställa tryggheten inom offentliga verksamheter som drivs privat behöver lagstiftningen om meddelarskyddet utvidgas, enligt KU.

Regeringen har aviserat att frågan om ett utökat meddelarskydd kommer att utredas. KU som välkomnar utredningen understryker att det är viktigt att särskilt belysa efterforskningsförbudet samt repressalieförbudet.

På torsdagen den 12 april kommer ett flertal ledamöter från KU-utskottet att debattera och besluta i frågan.

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt