Skip to content

Inget grundlagsskydd för kvinna i Arbetsförmedlingens program

”De kräver slavkontrakt”, sa kvinnan i media och fick sluta på sin arbetsmarknadspolitiska placering. JK konstaterar dock att hon inte omfattas av grundlagens meddelarfrihet – och att Arbetsförmedlingen inte kan kritiseras för att man medverkat till att kvinnan fick sluta.

”En privatanställd kan ytterst bli uppsagd för ett sådant agerande som en offentligt anställd åtnjuter grundlagsskydd för”, skriver JK efter ett klagomål mot Arbetsförmedlingen.

Bakgrunden är att en deltagare i ett av Arbetsförmedlingens utvecklingsprogram, som fått en extern placering hos ett privat företag, framfört kritik mot Arbetsförmedlingen i samband med att hon fick lämna placeringen.

Kvinnan påstår att hon inte längre fått vara kvar eftersom hon uttalat kritik mot företaget i media. Arbetsförmedlingen hävdar att placeringen avbröts på grund av oenighet mellan kvinnan och företaget även av andra skäl. Arbetsförmedlingen har dessutom inte någonting att säga till om i enskilda fall.

JK hävdar att de åtgärder som vidtagits mot kvinnan inte är straffbara eftersom hon inte har varit anställd av Arbetsförmedlingen – utan bara deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt projekt. Om kvinnan i stället hade varit anställd hade företaget kunnat kräva lojalitetsplikt. Därför framstår det också som orimligt att kvinnans rättigheter i förhållande till företaget ska kunna bli större enbart för att det har varit fråga om deltagande i ett av Arbetsförmedlingen anordnat program, menar JK.

JK konstaterar vidare att det inte anses utrett att den enda anledningen till att kvinnans placering avbröts var hennes uttalanden i media. Men, säger JK, även om så hade varit fallet så kan Arbetsförmedlingen inte kritiseras för att ha medverkat till att kvinnans placering avbröts.

 

 

Foto: Jessica Gow/Scanpix

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt