Skip to content

Hovrätten sänker straff i hembränningshärva - försiktig med bevisning kring elförbrukning

Det blev sänkta straff i hovrätten för de 17 personer som har stått åtalade för omfattande hembränning i Norrland. Beräkningen av hur mycket sprit som har tillverkats grundar sig främst på överförbrukning av el och så kallade ”eltoppar” – där hovrätten är försiktigare än tingsrätten.

Sundsvalls tingsrätt dömde i augusti förra året sammanlagt 70 personer för olika grader av inblandning i en härva med avcancerad hembränning och smuggelsprit. Personerna dömdes till mellan åtta månader och fyra års fängelse.

Hovrätten finner liksom tingsrätten att det är utrett att det pågått olovlig sprittillverkning i stor omfattning. Hovrätten har dock i större utsträckning än tingsrätten tagit hänsyn till de invändningar som framförts mot beräkningen av de tillverkade mängderna sprit – vilka främst har räknats fram utifrån uppmätt överförbrukning av el i de aktuella fastigheterna och så kallade eltoppar. Hovrätten gör därför en något försiktigare straffvärdering vilken också  grundar sig på påförda skattetillägg. I de lindrigaste fallen handlar det om villkorlig dom och samhällstjänst och i det allvarligaste fallet 3 år och 3 månaders fängelse.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att åtalen för grova skattebrott och grova bokföringsbrott ska ogillas.

- Vi talar om brottslighet som får svåra sociala konsekvenser när den har den här omfattningen. Även i hovrättens dom döms de som har varit mest aktiva till långa straff. Domen är en kraftig markering av att denna brottslighet inte kan accepteras, säger rättens ordförande, hovrättspresidenten Anders Iacobæus.

Eftersom de i ett tidigt skede i målet framförts invändningar om jäv mot Hovrätten för Nedre Norrland har målet i hovrätten handlagts av domare från Hovrätten från Övre Norrland.

 

 

Foto: Stefan Wahlberg

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt