Skip to content

HovR höjer företagsbot efter två års bristande bokföring

Tingsrätten dömde två män för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll till villkorlig dom samt ålade företaget att betala företagsbot om 150 000 kronor. Hovrätten gör nu delvis en annan bedömning och höjer beloppet.

Två män, en kommanditdelägare och en komplementär, bedrev förmedling av betalningsuppdrag mellan Sverige och utlandet.

Vid husrannsakan år 2008 uppdagades att bokföring för år 2007 saknades. Först nästkommande år inkom kommanditdelägaren med bokföringspärmar gällande 2007 till Skatteverket. Det misstänktes dock att denna upprättats i efterhand.

Tingsrätten pekade på att det enligt utredningen förmedlats ett mycket stort antal betalningsuppdrag. Inbetalningarna på bolagets konto uppgick till omkring 40 respektive 50 miljoner under 2006 och 2007.

Då det saknats bokföring för vissa perioder under såväl 2006 som 2007 och då männen enligt domstolen i vart fall varit oaktsamma avseende detta, dömdes männen för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll till villkorlig dom med 160 respektive 75 timmars samhällstjänst. Företaget ålades också företagsbot om 150 000 kronor.

Hovrätten anser dock att den begångna brottsligheten är så pass allvarlig och pågått under så lång tid att företagsboten som satts av tingsrätten varit alltför låg. Mot denna bakgrund bestäms företagsboten till 500 000 kronor.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt