Skip to content

HovR ger reklambyrå rätt till ersättning efter olovligt nyttjande av bilder

En reklambyrå stämde ett bokförlag på drygt tre miljoner kronor med hänvisning till att förlaget olovligen använt tolv bilder vid utgivningen av boken Funky Business. Tingsrätten ogillade talan men hovrätten gör nu en annan bedömning.  

Tingsrätten ogillade talan till skillnad från hovrätten som nu förpliktar förlaget att betala skälig ersättning till reklambyrån för nyttjandet av sex bilder.

Till skillnad från tingsrätten finner hovrätten att parterna ingått avtal genom vilket förlaget förvärvat rätten att publicera bilderna i en upplaga om 10 000 exemplar. Förlaget har dock gett ut tre upplagor. Då förlaget nyttjat bilderna i strid med upphovsrättslagen i två upplagor har det rätt till skälig ersättning.

Hovrätten menar att det underlag som presenterats inte styrker det i hovrätten yrkade beloppet om 1,4 miljoner kronor och uppskattar det istället till 10 000 kronor.

Hovrätten konstaterar att det genom korrenspondens mellan parterna måste ha stått klart för reklambyrån att förlaget avsåg att ge ut ytterligare upplagor av boken. Trots detta har byrån inte klargjort sin uppfattning att en sådan utgivning vore olovlig eller att den genom detta skulle vara berättigat till ytterligare ersättning.

Då det olovliga nyttjandet vare sig skett uppsåtligen eller av oaktsamhet har reklambyrån enligt hovrätten inte också rätt till skadestånd.

Hovrätten finner att reklambyrån ska ersätta förlagets rättegångskostnader i tingsrätten och, med hänsyn till skillnaden mellan yrkat och bifallet ersättningsbelopp, hovrätten med nära en miljon kronor totalt

  • Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt