Skip to content

Hovrätten ändrar friande våldtäktsdom - kvinnas fragmenterade utsaga förståelig

En tidigare friad man döms nu i hovrätten till två års fängelse för våldtäkt. Domstolen lägger, till skillnad från underinstansen, stor vikt vid kvinnans sinnestillstånd efter gärningstillfället och anser att det är förståeligt att hon inte har kunnat berätta sammanhängande om vad som hänt.

En man åtalades i tingsrätten för våldtäkt. Han uppgav själv att han hade erbjudit en kvinna skjuts hem och att det i bilen uppstod ett visst ömsesidigt intresse mellan honom och kvinnan. De hade sedan samlag i bilen och utanför, på en avskild skogsväg. Kvinnan uppgav att mannen hårdhänt tvingat sig till samlag.

Tingsrätten ansåg det osannolikt att kvinnan skulle ha velat haft samlag med en okänd man på en enslig plats i skogen. Rätten fann det dock klarlagt att samlaget hade ägt rum och att kvinnan därefter hade uppträtt mycket chockad. Dessa omständigheter talade, enligt rätten, för att samlaget inte skett frivilligt.

Det fanns dock, enligt rätten, omständigheter som gjorde att trovärdigheten i kvinnans berättelse sänktes, till exempel att hon inte kunnat berätta sammanhängande om händelseförloppet. Även omständigheter som att kvinnan skulle ha försökt göra sin sambo svartsjuk och om den tilltalade verkligen hade förstått att kvinnan inte ville ha samlag påverkade rättens bedömning.

Tingsrätten fann att det inte kunde ställas utom rimligt tvivel att mannen gjort sig skyldig till våldtäkt och åtalet ogillades.

Hovrätten lägger, efter överklagande, stor vikt vid kvinnans sinnestillstånd efter samlaget. Även om hon mints dåligt om vad som hade hänt är det, enligt rätten, förståeligt med tanke på den chock hon måste ha upplevt om hennes berättelse är sann.

Att kvinnan var i svår chock stöds av vittnesuppgifter och att hon utsatts för visst våld och tvång stöds av rättsintyg.

Hovrätten finner därför det ställt utom rimligt tvivel att samlaget skett mot kvinnans vilja och med våld samt att hennes uppgifter ska läggas till grund för bedömningen i målet.

Mannen, som även fälls för ringa dopingbrott, döms därför för våldtäkt. Påföljden bestäms till två års fängelse och mannen åläggs även att betala skadestånd med drygt 85 000 kronor.

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt