Skip to content

"Klara likheter" gör HD osäker i fartkameramål

En kvinna dömdes mot sitt nekande till 1 500 kronor i böter för hastighetsöverträdelse med hänvisning till att det förelåg ”klara likheter” mellan henne och föraren på fartkamerabilden. Högsta domstolen finner nu att det finns skäl för hovrätten att ta upp målet varför prövningstillstånd meddelas.

En kvinna dömdes i tingsrätten till 1 500 kronor i böter för hastighetsöverträdelse, efter att hennes mans bil fångats på en så kallad fartkamera i en hastighet av 102 kilometer i timmen på en 90-väg.

Kvinnan nekade till ansvar och anförde att det inte varit hon som kört bilen. Domstolen uttalade dock att det förelåg ”klara likheter” mellan kvinnan och föraren på fartkamerabilden och den tilltalade dömdes därför i enlighet med åtalet.

Hovrätten meddelade aldrig prövningstillstånd i målet. Högsta domstolen, HD, konstaterar nu att Riksåklagaren, som yttrat sig i målet, ifrågasatt om det verkligen varit lämpligt att avgöra det aktuella målet på handlingarna och uttalat att detta, med hänsyn till kvinnans invändning, kan ha inverkat på målets utgång.

Bestämmelserna i 45 kap. 10 a § rättegångsbalken, om möjligheten att avgöra brottmål utan huvudförhandling, är också relativt nya och vägledande uttalanden saknas.

HD finner att det finns skäl för hovrätten att ta upp målet. Prövningstillstånd i underinstansen meddelas nu därför.

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt