Skip to content

Gernandt & Danielsson biträder Betsson AB

Gernandt & Danielsson har biträtt spelbolaget Betsson AB vid dess förvärv av Nordic Gaming Group (”NGG”) - ett privat spelbolag baserat på Malta som äger varumärkena NordicBet, Tobet och Triobet.

NGG erbjuder spel på odds, kasino och poker till primärt nordiska och baltiska kunder.

Betsson betalar vid tillträdet en köpeskilling för verksamheten (enterprise value) om 65 MEUR, varav cirka 5 MEUR i antingen Betsson-aktier eller kontanta medel, och resterande 60 MEUR i kontanta medel.

Utöver ovan nämnda köpeskilling kan det tillkomma tilläggsköpeskilling baserat på förvärvets utveckling under 2012.

Tilläggsköpeskillingen kan uppgå till högst 20 MEUR, vilket innebär en total köpeskilling om högst 85 MEUR. Förvärvet är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Gernandt & Danielsson biträder Betsson vid förvärvet. Transaktionsteam och regulatoriskt team leds av delägarna Krister Skoog och Ola Wiklund. De biträds främst av den biträdande juristen Malin Persson. Teamen består i övrigt av counsel Rolf Larsson och de biträdande juristerna Gustav Skogö, Johanna Kjellqvist, Louise Ahlén, Gabriel Zsiga och Sofia Ungh.

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt