Skip to content

Friad från grovt narkotikabrott får skylla sig själv – vägras ersättning från JK

Efter att ha friats i hovrätten för grovt narkotikabrott krävde mannen ersättning från staten enligt praxis. JK vägrar dock att betala ut någon ersättning eftersom den friade mannen själv drog till sig polisens misstankar.

Hösten 2010 hittade polisen efter spaning och telefonavlyssning två narkotikagömmor i de värmländska skogarna. En man misstänktes för att ha överlåtit narkotika från gömmorna genom att anvisa olika köpare var den fanns och kunde avhämtas.

Mannen greps, häktades och åtaldes för grovt narkotikabrott i två fall. Han fälldes av tingsrätten men friades senare av hovrätten.

Av hovrättens domskäl framgår att det i den ena av de båda åtalspunkterna inte var ställt bortom rimligt tvivel att han vare sig hade överlåtit eller anvisat narkotikan. När det gäller den andra åtalspunkten, att han skulle ha överlåtit 1,8 kg amfetamin, fann hovrätten att han i och för sig hade visat en viss person var detta narkotikaparti fanns men att det inte var styrkt att han verkligen hade överlåtit narkotikapartiet.  

Mannen begärde ersättning för lidande enligt Justitiekanslerns praxis, för inkomstförlust med 24 901 kr och för ombuds­kostnader med 4 372 kr. I ett yttrande anser Åklagarmyndigheten dock att någon ersättning inte bör utgå eller att ersättningen i vart fall borde jämkas eftersom hovrätten funnit det styrkt att mannen åtminstone har anvisat drygt 1,8 kg amfetamin till en medåtalad – även om han inte kunde dömas för det.

JK konstaterar att den som har varit anhållen och häktad på grund av misstanke om brott normalt har rätt till ersättning om han eller hon frias. I detta fall är dock omständigheterna sådana att ersättning ändå inte ska utgå. Orsaken är att ersättning kan vägras eom det är personens eget beteende som har lett fram till misstankarna och frihetsberövandet. JK skriver:

”Hovrätten har funnit det klarlagt att X har visat en viss person var ett parti på ca 1,8 kg amfetamin fanns gömt. Enligt min bedömning har JN:s eget beteende – det vill säga att visa var ett stort narkotikaparti fanns gömt – gett anledning till att misstankar riktades mot honom på ett sådant sätt att han i väsentlig omfattning själv får anses ha bidragit till att han berövades friheten på grund av misstankar om grovt narkotikabrott.”

Mannen får därför inte heller ersättning för sina ombudskostnader hos JK.

 

Foto: Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt