Skip to content

Förvaltningsrätt får JO-kritik för långsam handläggningstid

Justitieombudsmannen riktar nu kritik mot en förvaltningsrätt då ett mål som varit klart för avgörande i över ett år ännu inte avgjorts.

Justitieombudsmannen riktar nu kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm sedan ett mål som varit klart för avgörande under cirka 13 månader ännu inte avgjorts.

En kvinna framförde i en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm. Kvinnan uppgav bland annat att det gått över ett år sedan hon överklagade ett mål om kontaktperson, där hon företrädde klaganden som god man, och att målet ännu inte var avgjort.

JO noterar att Förvaltningsrätten i Stockholm i flera tidigare beslut kritiserats för långa handläggningstider. I det aktuella fallet konstaterar JO att målet varit klart för avgörande under cirka 13 månader och att en sådan lång handläggningstid, även med beaktande av arbetssituationen vid domstolen, inte är acceptabel.

Förvaltningsrätten i Stockholm får nu kritik från JO för dess långa handläggningstider. JO begär även att förvaltningsrätten inom en viss tid ska redovisa balansläget samt vilka åtgärder domstolen avser att vidta för att förkorta handläggningstiderna och minska balanserna.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt