Skip to content

Europadomstolen: Sveriges frias trots avsaknad av muntlig förhandling

Rättssalen vid Europadomstolen i Strasbourg
Rättssalen vid Europadomstolen i Strasbourg

Sverige kränkte inte en 70 årig mans rätt till rättvis rättegång trots att det inte hållits någon muntlig förhandling i varken kammarrätten eller HFD.

En nu 70-årig man drabbades år 2000 av en hjärtattack och en stroke på sin arbetsplats. Han beviljades därefter förtidspension från och med december 2001. I april 2003 beslutade Försäkringskassan att neka honom livränta.

Mannen överklagade men beslutet stod fast i länsrätten. Varken kammarrätten eller Regeringsrätten, HFD, meddelade prövningstillstånd.

Mannen har nu klagat till Europadomstolen under artikel 6.1 Europakonventionen, rätten till en rättvis rättegång. Detta då han, enligt egen utsago, nekades en muntlig förhandling i kammarrätten och HFD.

Europadomstolen konstaterar att det visserligen inte har hållits någon muntlig förhandling i målet men att mannen i länsrätten inte ens begärt en sådan.

Europadomstolen finner därefter att det inte var nödvändigt att hålla en muntlig förhandling om frågan om prövningstillstånd varför mannens rättigheter enligt artikel 6.1 inte kan anses ha kränkts.

Foto: Dennis G Jansen

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt