Skip to content

Europadomstolen: Sverige kränkte pappas rätt till familjeliv

En nu 62-årig man har en dotter född 2003 tillsammans med en kvinna som sedan deras skilsmässa bor i Tjeckien.

Tingsrätten beslutade genom ett interimistiskt beslut i november 2005 att föräldrarna skulle ha gemensam vårdnad men att flickan skulle bo med sin mamma som då hade flyttat till Prag och redan tagit flickan med sig. Mannen fick rätt till viss kontakt med flickan. Hovrätten fastställde därefter tingsrättens beslut.

År 2010 beslutades att mamman skulle ha ensam vårdnad. Mannen klagade till Europadomstolen och menade att det utdragna vårdnadsförfarandet hade kränkt hans och hans dotters rättigheter enligt artikel 8, rätten till skydd för privat- och familjeliv.

Europadomstolen finner nu att de svenska domstolarna inte handlade vårdnadstvisten tillräckligt effektivt och att det skett en kränkning av mannens rätt till skydd för sitt familjeliv.

Domstolen tillerkänner därför mannen skadestånd om sammanlagt 10 000 euro avseende dels ideell skada, dels kostnader.

Foto: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt