Skip to content

Endast två åtal för brott mot personuppgiftslagen - under fyra år

Människor känner inte till vilka regler som gäller på Internet. Detta kan vara en av orsakerna till att endast två åtal för brott mot personuppgiftslagen, PUL, väcktes mellan åren 2006 och 2010, enligt Åklagarmyndigheten.

Mellan åren 2007 och 2010 registrerade Åklagarmyndigheten mellan 80 och 100 misstankar per år när det gäller brott mot PUL, skriver Datainspektionen i sin tidning Integritet i fokus. Under åren 2006-2010 väcktes dock endast två åtal.

”En orsak till detta kan vara att en del klagomål ställs direkt till Datainspektionen, som sedan gör en första gallring och därefter i några enstaka fall beslutar att polisanmäla personuppgiftsbehandlingen. En annan förklaring kan vara okunskap och regelsystemet hos dem som blivit utsatta för en kränkande publicering”, skriver Åklagarmyndigheten i ett rätts-PM.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt