Skip to content

Dubbelbeskattningsavtal med utdelande bolags hemviststat reglerar rätt till avräkning

Skatteverket beslutade att medge en man avräkning av utländsk skatt med 965 000 kronor samt nedsättning av avkastningsskatt med drygt 250 000 kronor. Mannen överklagar beslutet och yrkar avräkning på nästan 1,3 miljoner kronor.

Han anför att han är förmånstagare till en så kallad foundation med säte i Liechtenstein som erhåller aktieutdelningar från ett flertal länder. Han uppger också att denna foundations utdelningar belastas med kupongskatt med varierande storlek och att han således har betalat utländsk skatt för kapitalvinst som han gjort i utlandet.

Förvaltningsrätten konstaterar att vad mannen anfört inte ger stöd för att utdelningarna har beskattats i Liechtenstein utan att beskattning endast skett i det land utdelningarna härrör från. Vid bestämmandet av den skatt som kan avräknas ska endast sådan skatt som får uttas enligt dubbelbeskattningsavtal beaktas. Eftersom den skatt som betalats i respektive land som utdelningarna härrör ifrån omfattas av skatteavtal kan mannen inte medges avräkning enligt avräkningslagen.

Mannen kan således inte beviljas större avdrag än vad han redan fått och därför avslås överklagandet.

Joanna Olsson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt