Skip to content

Datainspektionen: Polisen lagrar för mycket uppgifter från beslagtagna mobiltelefoner

- Polisen har ett regelverk att följa, och här har man inte gjort det, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Datainspektionen har granskat hur Länskriminalpolisen i Stockholm registrerar uppgifter från mobiltelefoner som beslagtagits i samband med förundersökningar.

De registrerade uppgifterna kommer från telefoner som tillhör personer som är misstänkta för brott som kan ge två års fängelse. I registret finns all information från telefonen såsom sms, samtalsloggar och adressbok.

- Polisen har ett regelverk att följa, och här har man inte gjort det, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Enligt regelverket får enbart uppgifter som rör misstankar om allvarlig brottslig verksamhet lagras i registret. Innan en uppgift sparas i registret måste polisen pröva om uppgiften är relevant för undersökningen. Datainspektionen kan dock konstatera att 98 procent av uppgifterna i telefonregistret inte har prövats mot dessa krav.

Det finns vanligtvis uppgifter i en mobiltelefon om många personer som inte alls är av intresse för polisen även om telefonens innehavare misstänks för delaktighet i brottslig verksamhet. Det kan vara kontaktuppgifter till släktingar, vänner, kollegor men också till personer som är än mindre relaterade till telefonens innehavare. Till exempel namn och telefonnummer till tandläkare, barnens lärare och klasskamrater. Trots att denna typ av uppgifter inte får registreras i polisens register görs det ändå.

Datainspektionen förelägger därför polisen att sluta använda registret för beslagtagna telefoner. Polisen har uppgett att registret ska göras om för att följa reglerna i den nya polisdatalagen.

Foto: Datainspektionen

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt