Skip to content

Datainspektionen polisanmäler Migileaks för brott mot PuL

Sajt som publicerar domar från migrationsdomstolar innehållande känsliga personuppgifter såsom namn, adress och personnummer polisanmäls nu av Datainspektionen för brott mot personuppgiftslagen.

Datainspektionen har tagit emot klagomål och på andra sätt blivit uppmärksammad på sajten Migileaks som publicerar domar från migrationsdomstolar. På sajten publiceras i bloggform inlägg om domar som rör asylsökande. Inläggen består typiskt av en kortare skriven text och en länk till den inskannade domen.

Myndigheten har granskat sajten och bedömer att den i stora delar har ett journalistiskt ändamål. Då gäller inte personuppgiftslagen.

Det finns dock uppgifter publicerade som är av rent privat karaktär och som därför inte kan anses ha ett journalistiskt ändamål. I de publicerade domarna förekommer känsliga personuppgifter samt uppgifter om lagöverträdelser om namngivna personer som sökt asyl i Sverige. I de flesta fall publiceras även den asylsökandes personnummer och adress. Datainspektionen bedömer att publiceringen är kränkande i personuppgiftslagens mening.

Datainspektionen har varit i kontakt med en företrädare för sajten som anser att publiceringen är laglig eftersom sajten har ett journalistiskt syfte.

- Att debattera och kritisera den svenska asylprocessen med hjälp av information från migrationsdomstolar är självklart något som kan ha ett journalistiskt ändamål. Däremot finns det en gräns för vad som kan anses ha ett journalistiskt ändamål och som man kan publicera på Internet utan att man behöver ta hänsyn till bestämmelserna i personuppgiftslagen. I det här fallet har den gränsen passerats, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund i ett pressmeddelande.

Datainspektionen anser att domarna borde ha anonymiserats genom att ta bort direkt utpekande personuppgifter som exempelvis namn.

Företrädare för sajten hävdar även att webbplatsen är laglig eftersom man begärt ut allmänna handlingar som sekretessgranskats av domstolen innan de lämnats ut.

- Men bara för att en offentlig myndighet lämnar ut en allmän handling betyder det inte att det är fritt fram att publicera den på internet, säger Gräslund i ett pressmeddelande

Den ursprungliga Migileaks-sajten har lagts ner men materialet har tagits över av en annan sajt. Dessutom publiceras materialet på ytterligare en sajt. Datainspektionen polisanmäler samtliga tre sajter.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt