Skip to content

Brist i journalsystem omöjliggör kontroll

Bristfälligt IT-system vid Akademiska sjukhuset i Uppsala gör det omöjligt att kontrollera om läkare missbrukar sin möjlighet att läsa patientjournaler.

En anmälan om bristfälligt IT-system vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har inkommit till Datainspektionen.

Enligt anmälaren är sjukhusets IT-system utformat på ett sätt som gör det omöjligt att kontrollera om enskilda läkare och annan behörig vårdpersonal missbrukar sin möjlighet att läsa patientjournaler.

Datainspektionens granskning visar att när en läkare öppnar funktionen Läkaranteckningar LUL i systemet, som visar läkaranteckningar för en vald patient, så visas de 20 senaste anteckningarna.

I systemets logg, som ska användas för att upptäcka obehörig åtkomst av patientjournaler, registreras att den aktuella läkaren tagit del av samtliga 20 anteckningar vid exakt samma tidpunkt. Det går med andra ord inte att se vilka anteckningar som läkaren faktiskt läst och inte.

- En så bristfällig loggning gör det i praktiken omöjligt att kontrollera obehörig åtkomst, men gör även att personal på felaktiga grunder kan pekas ut som att ha tagit del av för mycket patientuppgifter, säger Maria Bergdahl, som lett Datainspektionens granskning, i ett pressmeddelande.

Senast den fjärde juni ska landstinget i Uppsala lämna in en skriftlig plan över vilka åtgärder som ska vidtas för att öka kontrollen i journalsystemet.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt