Skip to content

Bostadsrättsägare får inget ROT-avdrag för altan

Skatteverket nekade en man skattereduktion för en utbyggnad av altan i hans bostadsrätt eftersom arbetet inte kunde anses utfört i lägenheten. Att mannen, som han uppgav, fått information från både Skatteverket och byggföretaget om att arbetena omfattades av skattereduktion påverkade inte bedömningen.

 

Förvaltningsrätten konstaterade efter överklagande att om- och tillbyggnader i bostadsrätt omfattas av skattereduktion, men att det bland annat förutsätter att arbetet utförts i lägenheten och avsett åtgärder som bostadsrättshavaren svarar för.

Altanbygget hade skett utanför lägenheten och innefattade även ett ingrepp i fasaden, som föreningen hade det primära underhållsansvaret för och Skatteverkets beslut var därför riktigt.

Kammarrätten gjorde efter överklagande motsvarande bedömning som underinstanserna och avslog överklagande från mannen. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet och kammarrättens avgörande står därmed fast.

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt