Skip to content

Länsstyrelsen polisanmäler Bert Karlssons camping

– Det är inte lätt att vara kreativ i detta samhälle, säger Bert Karlsson om polisanmälan.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har polisanmält arbetet på Ursands camping utanför Vänersborg, där nöjesprofilen Bert Karlsson är en av initiativtagarna, för brott mot miljöbalken. Enligt anmälan ska schaktningsarbete ha gjorts i strandskyddat område utan att strandskyddsdispens har beviljats.

Bert Karlsson anser att det inträffade är beklagligt men säger sig inte ha känt till reglerna.

 Vi har ansökt om bygglov för en byggnation som vi planerar och det har vi beviljats. Men jag visste inte att det krävdes dispens för schaktningsarbete och dränering också.

–En byggnad syns ju så det förstår jag att man måste ansöka om bygglov för. Men arbeten nere i marken syns ju inte så det påverkar ju ingen, forsätter en förvånad Karlsson.

Sedan anmälan inkom har nu två ansökningar om bygglov och en om strandskyddsdispens lämnats in till Vänersborgs kommun.

–Vi behöver dispens så därför har vi nu ansökt om det.

Enligt Karlsson kommer det dock bli omöjligt att ansöka om dispens varje gång ett arbete ska utföras.

–Vi kan inte hålla på att ansöka om dispens hela tiden så fort vi ska dränera eller göra något annat markarbete, det är omöjligt. Det går bara inte.

– Det är inte lätt att vara kreativ i detta samhälle, fortsätter han.

Foto: Lars Pehrson / Scanpix

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt