Skip to content

Avsaknad av förråd vid bostadsrättsköp ger rätt till prisavdrag

Två personer hade ingått ett avtal om köp av en bostadsrätt till ett pris om 460 000 kronor. Innan tillträdet besökte köparen lägenheten och upptäckte då att det inte ingick något förråd i köpet. Köparen krävde då prisavdrag med 100 000 kronor, vilket säljaren bestred.

Tingsrätten konstaterade att objektsbeskrivningen gav intryck av att det fanns ett förråd som tillhörde lägenheten och fann därför att bostadsrätten var att anse som felaktig.

Efter en skönsmässig bedömning bestämde tingsrätten prisavdraget till 50 000 kronor. En rådman var skiljaktig avseende prisavdraget. Rådmannen ansåg att beräkningen på grund av bristande bevisning från köparens sida skulle utgå ifrån den av säljaren anförda metoden om beräkning per kvadratmeter, och att prisavdraget efter hänsyn till tilläggsvärde skulle uppgå till skäliga 10 000 kronor.

Domen överklagades till hovrätten som i likhet med underinstansen finner att bostadsrätten är felaktig. Gällande prisavdraget finner dock hovrätten, efter beaktande av inköpspris, läge och övriga omständigheter, att 10 000 kronor är skäligt.

En hovrättsassessor är skiljaktig gällande motiveringen av prisavdraget, och anser att motiveringen ska vara den samma som den skiljaktiga rådmannen i tingsrätten anfört.

Foto: Bertil Ericson / Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt