Skip to content

Allt fler konsumenter får rätt hos ARN

Trots att allt fler anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, avvisas får allt fler konsumeter rätt i tvister med företag.

Allt fler konsumenter vänder sig till ARN för att få tvister med företag prövade. De anmälningar som ökar mest är inom resor men motor och bostad är även de stora tvisteområden.

Statistik från ARN visar att antalet inkomna anmälningar har ökat med 24 procent under årets första kvartal jämfört med samma tidsperiod året innan.

- Ökningen av antalet anmälningar beror troligen på att konsumenterna fick möjlighet att göra anmälan via webben, säger Britta Ahnmé Kågerman, ordförande för Allmänna reklamationsnämnden ARN, till SVT.

Det är dock inte bara antalet anmälningar som har ökat utan också antalet avvisade anmälningar. Under förra årets första kvartal avvisades 503 anmälningar vilket kan jämföras med 691 anmälningar i år under samma tidsperiod.

Enligt myndigheten beror ökningen troligtvis på ”snabbheten med internet”, det vill säga att färre tar reda på vilka reklamationsregler och värdegränser som måste uppfyllas för att ARN ska kunna pröva tvisten.

- Det är viktigt att de anmälningar vi får in också är sådana vi kan pröva. Så att vi kan lägga resurserna på det. I annat fall finns det risk att det tar längre tid innan konsumenten får sitt beslut om vi får så här väldigt många fler anmälningar, säger Ahnmé Kågerman till SVT.

Trots att antalet avvisade anmälningar har ökat får allt fler konsumenter helt eller delvis rätt hos ARN. Förra året fick totalt 43 procent av alla anmälare rätt vilket kan jämföras med året innan då siffran låg på 39 procent.

Enligt ARN är resor det område som konsumenter oftast vinner i, nämligen 59 procent av anmälarna. Detta tätt följt av båt där siffran ligger på 56 procent. Andra områden där konsumenter ofta får rätt är bostad på 53 procent samt motor på 43 procent.

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt