Skip to content

AD: Upprörd uppsägning på fredag kan återtas på måndag

Till skillnad från tingsrätten finner nu Arbetsdomstolen att en kvinna som i ett upprört tillstånd sagt upp sig från sin tjänst på en fredag haft rätt att återta uppsägningen på måndagen.

En kvinna som varit anställd i ett familjeföretag i saftbranschen i drygt 20 års tid sade upp sig en fredag i maj 2010 efter ett meningsutbyte.

Följande måndag tog hon tillbaka uppsägningen, och menade att anställningen skulle bestå då uppsägningen framförts i en stressad situation och inte varit allvarligt menad.

Bolaget har uppgett att det uppfattade uppsägningen som seriös, allvarligt menad och en bindande rättshandling som det haft rätt att förlita sig på. Bolaget accepterade inte att kvinnan återtog uppsägningen och hennes anställning avslutades i juni 2010.

Kvinnan väckte talan mot bolaget och yrkade dels att uppsägningen skulle ogiltigförklaras, dels att bolaget skulle betala skadestånd.

Tingsrätten fann dock att kvinnans uppsägning inte var att jämställa med en uppsägning från arbetsgivarens sida och att hon inte haft rätt att återta uppsägningen. Då kvinnan alltså är bunden av uppsägningen ogillades hennes talan.

Till skillnad från tingsrätten finner nu Arbetsdomstolen, AD, att kvinnan haft rätt att återta uppsägningen och att bolagets vägran att låta henne fortsätta anställningen är liktydig med en uppsägning från bolagets sida.

Då bolaget inte gjort gällande att saklig grund förelegat ogiltigförklarar AD uppsägningen samt förpliktar bolaget att till kvinnan betala allmänt skadestånd med 50 000 kronor, samt ersätta henne för utebliven lön och semesterersättning med knappt 230 000 kronor.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt