Skip to content

"Skillnad på att göra en aktieemission och att rädda en familjs hem från att tvångsinlösas"

Sebastian Scheiman gick från att vara advokat på Roschier till att bli processjurist på Centrum för Rättvisa.

- Tidigare transaktioner och tvister kunde röra miljon- eller miljardbelopp. Nu kan det omtvistade beloppet röra sig om några tusenlappar. Istället är principfrågorna desto viktigare och juridiken är minst lika svår, säger Sebastian Scheiman.

Han arbetade som advokat på Roschier, men kunde inte låta bli att söka jobbet som processjurist på Centrum för rättvisa när det utannonserades. Där skulle han få arbeta med de rättsområden som tilltalar honom mest, nämligen konstitutionell rätt, processrätt och skadeståndsrätt. När han erbjöds jobbet blev det omöjligt att stå emot  erbjudandet.

 - Även om det finns utmaningar och spännande frågor inom affärsjuridiken, så tror jag de flesta håller med mig om att det inte är ens stora rättspatos som är den främsta drivkraften. Som jurist på Centrum för rättvisa engagerar jag mig i frågor som dels är viktiga på individnivån, för den enskilda klienten, och dels på ett samhällsplan. Det är en dynamisk blandning av juridik, aktuella samhällsfrågor och kommunikation som inte går att få någon annanstans.

Vilka är de största skillnaderna från ditt tidigare arbete som affärsjurist?

- Nu har jag möjlighet att verkligen hjälpa människor. Det är skillnad på att göra en aktieemission och att rädda en familjs hem från att tvångsinlösas.

- Klienterna är den absolut största skillnaden. Från att ha arbetat för stora börsnoterade bolag och private equity-firmor är jag numera ombud för korvgubbar som betalar luftfakturor till kommunen och hantverkare som tvingats ingå kollektivavtal som strider mot personuppgiftslagen.

Och Sebastian Scheiman berättar om fler viktiga skillnader. I de tvister han arbetar med numera handlar det uteslutande om rättsfrågor. I kommersiella tvister är det istället oftast bevisfrågor som målet avgörs på. Det skadestånd som yrkas är uteslutande utomobligatoriska, till skillnad från i kommersiella tvister där det oftast, särskilt inom skiljeförfaranden, är frågan om inomobligatoriska skadestånd.   

- Sen blandas högt och lågt här jämfört med arbetet på en stor advokatbyrå. Första månaden var jag både ombud i Europadomstolen och kopierade papper till processpärmar.

Många jurister lockas av advokatbyråerna för möjligheten att tjäna stora pengar och så småningom bli delägare. Har du blivit tvungen att kompromissa med din lön?

- Min nuvarande lön är helt klart marknadsmässig. Lönetrappan kan däremot inte matchas med affärsbyråerna av naturliga skäl, eftersom man på byrå blir dyrare per timme ju mer senior man blir. Centrum för rättvisa tar inte betalt av sina klienter, utan finansieras av privata anslag. Här är vi lika gratis för klienten oavsett senioritet.

Hur ser den närmsta framtiden ut?

- Det är mycket spännande som händer i vår. Vi väntar på avgörande i Högsta domstolen om skadeståndsnivåerna för långsam handläggning i domstolarna. Svenska staten ska svara på Centrum för rättvisas klagomål till Europadomstolen angående FRA-lagen. Frågan om skadeståndsansvar för privata subjekt på den svenska arbetsmarknaden vid kränkningar av Europakonventionen ska prövas av Stockholms tingsrätt i maj. Sedan är frågan om kvotering till Polishögskolan också en het potatis som närmar sig muntlig förberedelse. Det råder med andra ord ingen brist på arbete, avslutar Sebastian Scheiman. 

  • Lina Albihn

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt