Skip to content

Noll koll hos polisen - eller fusk med fakta?

Av Clarence Crafoord

De flesta av oss delar nog polisens önskemål om en bredd i poliskåren i fråga om bakgrund och erfarenheter. Och troligen krävs "mjukare" inslag i rekryteringen än betyg och högskoleprov, exempelvis intervjuer, för att nå dit. Men med inslag av subjektiva bedömningar blir det än viktigare att polisen kan garantera en ordentlig marginal till varje förfarande som riskerar att innebära diskriminering av sökande utifrån till exempel kön eller etnisk bakgrund.

När det handlar om antagning till högskolan är nio av tio som drabbats av diskriminering kvinnor. Centrum för rättvisa har företrätt drygt 80 kvinnor som sökt till olika utbildningar vid fem olika lärosäten - alla har vunnit i domstol.När det gäller antagningen till Polishögskolan uppstod sommaren 2010 misstankar om att Rikspolisstyrelsen, som ansvarar för antagningen till Polishögskolan, hade brutit mot lagen genom att diskriminera ett stort antal män som hade sökt till utbildningen. Bakgrunden var bland annat att SVT:s Aktuellt hade avslöjat att exakt 50 procent kvinnor och 50 procent män hade antagits till Polishögskolan vid upprepade tillfällen, trots att ca 60 procent av dem som sökte till utbildningen var män och trots att männen presterade bättre både på språk- och fysproven.

Efter att ha pressats i den debatt som uppstod genomförde Rikspolisstyrelsens HR-avdelning en särskild analys av hur antagningen till Polishögskolan egentligen hade gått till. Analysen ledde till en rapport som färdigställdes i oktober 2010, där det för första gången explicit medgavs att kvotering hade förekommit. Enligt rapporten rörde det sig både om könskvotering och etnisk kvotering. I rapporten och i de bakomliggande styrdokumenten som hänvisas till i rapporten angavs svart på vitt att av de personer som antas till polisutbildningen skulle andelen av vardera könet ”minst uppgå till 40 procent” och andelen sökande med annat etnisk bakgrund än svensk ”minst uppgå till 18 procent”.Flera av de missgynnade männen begärde av Rikspolisstyrelsen att få ta del av meriterna hos dem som gick vidare och antogs till utbildningen. Denna information är nödvändig för att kunna avgöra den exakta omfattningen av diskrimineringen. Men Rikspolisstyrelsen vägrade att lämna ut uppgifterna.
 
Runt 130 män som hade sökt utbildningen och som misstänkte att de hade drabbats av diskrimineringen vände sig också till den statliga Diskrimineringsombudsmannen, DO. För säkerhets skull tillställdes DO också Rikspolisstyrelsens rapport, där det alltså tydligt framgår att kvotering har tillämpats. Och DO är ju väl medveten om att all form av kvotering och s.k. positiv särbehandling på grund av etnisk bakgrund är olaglig. Men DO valde trots det att inte ge de diskriminerade männen någon hjälp. Istället slingrade DO sig fram till ett besked att man skulle ”inleda en dialog” med Rikspolisstyrelsen. Det återstår att se vad som blir resultatet av den dialogen.
 
Fyra män som hade missgynnats av kvoteringen stämde mot den bakgrunden Rikspolisstyrelsen i tingsrätten.
 
I sitt svaromål, som nyligen kom till tingsrätten, påstår Rikspolisstyrelsen plötsligt att man inte tillämpat några kvoter överhuvudtaget. Man hänvisar istället till andra dokument än dem som Rikspolisstyrelsens egen HR-avdelning, som ansvarar för och sköter antagningen, hade utgått ifrån i sin analys och i rapporten som kom hösten 2010.
 
Man kan givetvis ha olika uppfattningar i sak om kvotering och positiv särbehandling. Men i fallet med Polishögskolan kommer man inte ifrån den obehagliga frågan om man överhuvudtaget kan lita på viktiga besked från Rikspolisstyrelsen? Har Rikspolisstyrelsen haft någon som helst koll på hur antagningarna har skötts? Det är tusentals personer som söker till polisutbildningen vid varje antagningsomgång och som har rätt till klara besked. Rätt till klara besked har också allmänheten – det är uselt att en statlig myndighet svajar fram och tillbaka och ger helt motstridiga besked i så här viktiga frågor.

Clarence Crafoord
Jurist och chef för Centrum för rättvisa

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt