Skip to content

Landsting stäms för smygfilmning på sjukhus

Uppsala läns landsting stäms för att ha brutit mot sjukvårdssekretessen då en patient som var döende filmades på Akademiska sjukhuset utan samtycke i samband med tv-dokumentärserien Sjukhuset.

Patientens anhöriga menar att landstinget begått ett sekretessbrott och brott mot Europakonventionens bestämmelse om rätten till skydd för privat- och familjeliv. Detta då patienten enligt de anhöriga, filmades utan samtycke. Med hjälp av Centrum för Rättvisa stämmer de nu landstinget på skadestånd om 125 000 kronor vardera.

- Det här är en viktig fråga för enskildas integritet. Myndigheter får inte bryta mot sekretessen, särskilt inte för kommersiella intressen, säger Anna Rogalska Hedlund, ombud tillsammans med Sebastian Scheiman, och jurist på Centrum för rättvisa.

Det var i oktober 2007 som patientens änka och dotter tittade på ett program ur tv-serien Sjukhuset. De fick då se sin make respektive pappa och höra hur personalen utförligt berättade om hans sjukdom framför tv-kamerorna.

- Jag blev chockad, säger patientens dotter Susanna Engström.

Landstinget hade ingått ett avtal med produktionsbolaget Titan Television AB genom vilket Titan tilläts filma i lokalerna och dokumentera patienter under den aktuella tiden. Till varje avsnitt valdes en handfull patienter ut och en av dessa var Susanna Engströms pappa.

Pappan, som led av cancer, filmades bara två dagar innan han avled. Enligt stämningsansökan ska personalen i programmet bland annat ha sagt att situationen var allvarlig, att han skulle dö och att man kontaktat hans fru.

- Vi beklagar att de anhöriga upplever sig kränkta men det är ingen självklarhet att landstinget ger dem ersättning, säger Jens Larsson, Chefsjurist vid Uppsala läns landsting.

Enligt Larsson är det inte helt säkert att samtycke saknades vid filminspelningen.

- Det är inte säkert att det inte fanns samtycke från patienten. Det är de anhöriga som påstår detta vilket är viktigt att belysa.

Larsson hävdar att det inte förts några samtal mellan landstinget och Centrum för Rättvisa innan stämningsansökan lämnades in, något han anser vara högst anmärkningsvärt.

- Det är ett märkligt förfarande jurister emellan.

- Det är dessutom märkligt att det är de anhöriga som känner sig kränkta och inte patienten själv, fortsätter han.

Patienten är ju avliden, är det då verkligen märkligt att mannen inte själv har uttryckt att han känner sig kränkt?

- Av naturliga skäl nej.

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt