Skip to content

Lagstiftningsarbete och erfarenhet som skiljeman meriterande för att bli justitieråd i HD

Två utlysta tjänster som justitieråd i HD och fem utvalda kandidater som kallades till intervju. Nu har Domarnämnden rangordnat dessa fem jurister och av protokollen framgår att det var ett mycket svårt arbete. Så här resonerade Domarnämnden när listan upprättades.

Högst upp på listan står Dag Mattson som idag är rättschef vid Justitiedepartementet följd av Lars Edlund som är advokat vid Grönbergs advokatbyrå. Domarnämnden skriver i sin motivering att båda utmärker sig ”genom en utomordentligt väl vitsordad yrkeserfarenhet och en synnerligen hög juridisk kompetens sammantaget med en väl redovisad och genomtänkt syn på Högsta domstolens roll och uppgifter”.

När det gäller Lars Edlund så har han ”sedan flera år tillbaka etablerat sig som en av landets främsta och mest anlitade skiljemän vilket innebär att han har en mycket gedigen erfarenhet av dömande verksamhet inom ramen för skiljedomsinstitutet". När det gäller Dag Mattson så är han domarutbildad och har därefter skaffat sig en flerårig och bred erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. ”Han har genom sina olika tjänstgöringar i Justitiedepartementet förvärvat en betydande erfarenhet av kvalificerat lagstiftningsarbete och en mycket god överblick av rättssystemet”.

Domarnämnden anser att det är svårt att rangordna Lars Edlund och Dag Mattsson. Sammantaget skriver man dock att Dag Mattsson ”med sin synnerligen gedigna lagstiftningserfarenhet och sammantaget något bredare erfarenhet har ett visst försteg i fråga om skicklighet framför Lars Edlund”. Därför rangordnas Dag Matsson som nummer ett och Lars Edlund som nummer två på listan.

Som nummer tre och fyra rangordnas de bägge hovrättslagmännen vid Svea hovrätt – Kristina Boutz och Cecilia Renfors – och som nummer fem Thomas Bull, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet.

Domarnämnden skriver att både Kristina Boutz och Cecilia Renfors kan åberopa fleråriga och mycket väl vitsordade domarkarriärer. Domarnämnden har dock lika svårt att rangordna de bägge hovrättslagmännen som man har när det gäller Dag Mattsson och Lars Edlund.

”Kristina Boutz kan åberopas lång erfarenhet av såväl arbete i befordrad anställning i domstol som kvalificerat juridiskt arbete hos Riksdagens ombudsmän. Cecilia Renfors kan åberopa erfarenhet av arbete som direktör och myndighetschef samt flerårig erfarenhet av arbete i Justitiedepartementet”. Till syvende och sist kommer dock Domarnämnden fram till att Kristina Boutz har ”ett visst försteg” framför Cecilia Renfors.

Som nummer fem på listan hamnar professor Thomas Bull som ”mot bakgrund av sin vetenskapliga produktion och referensmaterialet i övrigt måste anses tillhöra en av landets ledande jurister inom området konstitutionell rätt”. Han kan dock inte åberopa någon ”flerårig och mycket väl vitsordad domarkarriär” vilket gör att han hamnar efter de båda hovrättslagmännen vilka ”med sin bredare och längre erfarenhet samt sina utmärkta vitsord avseende sina olika tjänstgöringar anses ha ett försteg i skicklighetshänseende framför Thomas Bull”.

Listan:

  1. Dag Mattsson – rättschef, Justitiedepartementet
  2. Lars Edlund – advokat och skiljeman, G Grönbergs advokatbyrå
  3. Kristina Boutz – hovrättslagman, Svea hovrätt
  4. Cecilia Renfors – hovrättslagman, Svea hovrätt
  5. Thomas Bull – professor i konstitutionell, Uppsala universitet

 

 

 Foto: Henrik Montgomery/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt