Skip to content

Intagen nekas telefonsamtal till fängslad bror

Kriminalvården avslog en intagens ansökan om telefonkontakt med sin bror då även denne sitter på anstalt. Till skillnad från förvaltningsrätten finner kammarrätten att säkerheten äventyras om de tillåts ringa varandra och fastställer nu Kriminalvårdens beslut.

Båda bröderna har dömts för grovt narkotikabrott och avtjänar sina straff på två olika anstalter. En av männen ansökte om telefonkontakt med sin bror men fick sin ansökan avslagen av Kriminalvården.

Mannen överklagade Kriminalvårdens beslut till förvaltningsrätten som beviljade mannen telefonkontakt med brodern. Enligt förvaltningsrätten hade Kriminalvården inte gjort sannolikt att det fanns skäl att vägra telefonsamtal med brodern.

Beslutet överklagades till kammarrätten som nu upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Kriminalvårdens beslut.

Bröderna har dömts för grova brott och det finns därför anledning enligt kammarrätten att kontrollera all kommunikation dem emellan. Bröderna talar polska med varandra, vilket innebär att Kriminalvården måste ha tolkar som avlyssnar samtalen. Risken finns att avlyssningen inte medför en tillräcklig kontroll och att säkerheten då skulle äventyras, enligt kammarrätten. Mot denna bakgrund vägras det begärda telefontillståndet.

Foto: Fredrik Persson / Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt