Skip to content

HFD prövar inte insideråtalades överklagande

Den så kallade Cevianmannen respektive Nordeamannen friades i tingsrätten från anklagelserna om grova insiderbrott. De dömdes dock till två års fängelse för grova skattebrott samt ålades i separat skattemål att betala skattetillägg. HFD beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet.

De två 38-åriga männen satt häktade under våren 2007 för olagliga insideraffärer som enligt åklagaren ska ha gett en avkastning på över 100 miljoner kronor.

Det var först sedan männen släppts ur häktet som de redovisade dessa affärer för Skatteverket, som därefter kraftigt skrev upp männens förmögenheter och inkomster.

Skatteverket beslutade samtidigt om skattetillägg om 2,2 miljoner kronor för Cevianmannen och 3,5 miljoner kronor för Nordeamannen.

Männen överklagade beslutet till såväl förvaltningsrätten som kammarrätten, men domstolarna delade Skatteverkets bedömning.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet och kammarrättens avgörande står därmed fast.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt