Skip to content

HD prövar skadestånd för långsam handläggning

Två bilskoleföretagare fick vänta i fem år på att Västmanlands tingsrätt skulle avgöra ett tvistemål.  På onsdagen höll Högsta domstolen förhandling i målet.

Under fyra av de fem åren vidtogs överhuvudtaget inga handläggningsåtgärder. Tingsrätten fann att rättegången inte genomförts inom skälig tid, och att staten var skadeståndsskyldig.

Domstolen fann att männen hade rätt till 50 000 kronor vardera, en fördubbling jämfört med den ersättning JK beslutat om. Hovrätten fastställde senare skadeståndet till 30 000 kronor vardera.

Bilskoleföretagarna menar att skadeståndet ligger långt under de belopp Europadomstolen brukar döma ut. På onsdagen höll Högsta domstolen förhandling i målet.

Enligt Centrum för rättvisa, som företräder företagarna, kan HD:s avgörande få betydelse för hundratals människor som varje år upplever sig drabbade av långa väntetider i domstolarna.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt