Skip to content

Förlorar hyresrätt på grund av katturin i lägenhet

Hovrätten finner att en man som hållit flera katter i sin lägenhet i Luleå grovt åsidosatt sina skyldigheter med att bevara sundhet, ordning och gott skick i lägenheten på grund att lukten av katturin och att katterna sprungit lösa.

En 70-årig man har hyrt en lägenhet i Luleå sedan 1978. Han har sedan 2009 även hyrt en evakueringslägenhet då lägenheten på grund av ”tydlig lukt av katturin och rikligt med fläckar av katturin, både på väggar och golv” behövt renoveras.

Hyresvärden har sagt upp bägge hyresavtalen och anförde i hyresnämnden att hyresrätterna var förverkade. Detta då mannen vanvårdat lägenheterna samt utsatt sina grannar för oskäliga störningar.

Problemet var, enligt värden, att mannen hade flera katter som sprang i trapphuset samt odören av katturin som osade från mannens lägenhet. Mannen önskade flytta tillbaka till sin gamla lägenhet.

Nämnden fann att mannen förverkat den ursprungliga lägenheten genom att han dels brustit i sin vårdplikt och dels utsatt grannarna för oskäliga störningar genom de lösspringande katterna. Beträffande evakueringslägenheten fann dock nämnden att det varken var styrkt att det var mannens katter som sprang lösa eller att dessa urinerat på andra ställen än i kattlådan. Värdens upphörsyrkande i denna del lämnade därför utan bifall.

Mannen överklagade i den del han förlorat, det vill säga avseende hans ursprungliga lägenhet. Hovrätten konstaterar att mannen efter det att hovrätten hållit muntlig förhandling avlidit.

Hyresvärden anförde att Luleå tingsrätt i en dom från november 2011 förpliktat mannen att betala nära 100 000 kronor för renoveringen. Syftet var från början att mannen skulle flytta tillbaka, om han gjorde sig av med katterna. När värden fick reda på att mannen höll katter även i den nya lägenheten sades bägge avtalen upp. Efter nämndens prövning har värden sagt upp avtalet för den nya lägenheten på nytt och i november 2011 fann nämnden att mannen förverkat även denna hyresrätt.

Hovrätten finner att det av utredningen framgår att mannen grovt åsidosatt sina skyldigheter med att bevara sundhet, ordning och gott skick. Hovrätten finner emellertid att det förflutit alltför lång tid, cirka ett och ett halvt år, mellan rättelseanmaningen och uppsägningen varför hyresrätten inte är förverkad.

Hovrätten finner dock att mannen i vart fall åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet inte ska förlängas varför hyresavtalet ska upphöra på denna grund. Hovrätten avslår därmed överklagandet men medger dödsboet en månads uppskov med att flytta.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt