Skip to content

De sju frågorna

Kajsa Råhlander, verksamhetsansvarig för ett assistansföretag och tidigare lärare,menar att vård och omsorg kommit att handla om lagtolkningar och ekonomi snarare än om behov.

 I sin bok De sju frågorna berättar hon om Erik, som har flera psykiska funktionsnedsättningar, och om de problem han och hans mamma upplever på grund av sjukdomen och i kontakten med samhället. Hon diskuterar också den problematik anhöriga utsätts för.

Att vara förälder till ett barn med flera psykiatriska diagnoser är krävande och slitigt. Det innebär att man förutom att vara mamma till sitt sjuka barn också ska orka strida och kämpa för att få den hjälp man har laglig rätt till, menar hon.

Hon menar att kommunernas tillämpning av LSS skiljer sig åt och att många får avslag och tvingas överklaga beslut till domstol:

"De som har anhöriga eller ombud, som kan uttrycka sig väl och vet vilka rättigheter lagen ger, har en fördel. De andra har en minimal chans. Få vinner nämligen i domstolen. Att vara anhörig i dagens samhälle ställer stora krav på juridiskt kunnande och uthållighet i processer mot kommunen."

I boken ställer Råhlander frågor till beslutsfattare, tjänstemän, vårdpersonal och även till berörda privatpersoner.

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt