Skip to content

"Vi har brustit i våra rutiner"

Göteborgs tingsrätt ligger efter med gamla olösta mål. - Vi arbetar mycket med att slimma våra rutiner, säger Stefan Strömberg, myndighetschef.

Problemet med målbalanserna beror enligt Strömberg bland annat på att tingsrätten får in många och stora brottmål där ligor är inblandade, mål som ofta tar lång tid. Andra orsaker är bristande rutiner och ojämn takt på grund av att domstolen inte systematiskt har följt upp hur många mål som avgjorts.

För att få bukt med problemet arbetar tingsrätten "på bred front med balansavarbetning", enligt Strömberg.

Utöver hjälp från två externa jurister arbetar även en extra avdelning med fyra domare med att avgöra gamla mål vid tingsrätten. Detta samtidigt som tingsrätten omorganiserats och numera systematiskt går igenom rutinerna.

 - Vi arbetar mycket med att slimma våra rutiner. Detta för att kunna jobba på ett mer smart och rationellt sätt och få hjulen att snurra snabbare, säger Strömberg.

 Högen med gamla oavgjorda mål har genom stora arbetsinsatser minskat avsevärt det senaste året, påpekar Strömberg.

 - Det är besvärligt och arbetskrävande att ha många gamla mål i skåpet.

Åtgärderna har enligt Strömberg inneburit att anställda under vissa veckor haft en förhöjd arbetsbelastning med mycket kvällsarbete.

- Vi har jobbat väldigt tufft. Det är inte rimligt att alltid arbeta så mycket som vi har gjort. Under en viss tidsperiod går det bra men inte på sikt, säger Strömberg.

- Det hade underlättat om det var enklare att få tag på vikarier, fortsätter han.

Den höga arbetsbelastningen har dock inte resulterat i sämre kvalitet när gamla mål avgjorts, enligt Strömberg.

- Det handlar inte bara om att jobba av mål utan att lära sig och utvecklas.

Enligt Strömberg har tingsrätten nu goda chanser att hålla nere antalet oavgjorda mål i framtiden. Detta då rutinerna nu ses över systematiskt men också då de arbetar mer med tidsplaner idag.

När tingsrätten har fått bukt med problemet är enligt Strömberg dock svårt att svara på.

- Tanken är att vi ska vara klara vid slutet av året, vi jobbar mot den tidsplanen i alla fall.

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt