Skip to content

"Det är alldeles för lätt att få utgivningsbevis idag"

jeanette gustafsdotter

Efter snart 20 yrkesverksamma år konstaterar Jeanette Gustafsdotter, nybliven VD för Tidningsutgivarna, att hon nog är en bättre jurist än journalist. Hon tror på utbildning före lagstiftning för att lösa de problem som kommit med det förändrade medielandskapet. Nu ska hon se till att den åsikten får fäste i den allmänna opinionen.  

- Det är alldeles för lätt att få ett utgivningsbevis idag, säger Jeanette Gustafsdotter. Hon berättar att ett av hennes mål under 2012 är att arbeta mot en ökad medvetenhet om att en ansvarig utgivare är just det. Ansvarig.

Utgivningsbeviset, tycker hon, ska vara en kvalitetsstämpel som innebär att bakom publiceringen står någon som tar ett juridiskt, etiskt och moraliskt ansvar. Hon menar att ett av problemen i dagens medieklimat är att mottagaren kan ha svårt att bedöma när information är seriös. Och att det i stort är positivt och ett uttryck för demokrati att vem som helst kan sprida vad som helst, om än inte oproblematiskt:

- Vi måste våga erkänna och prata om att alla publiceringar inte är av godo.

Verktyget för att nå dit tror Jeanette Gustafsdotter är utbildning. Av såväl alla som vill ha ett utgivningsbevis som av grundskolestudenter och deras lärare. Allt för att öka medvetenheten om att det är skillnad på journalistik, reklam och olämpliga publiceringar. Särskilt som gränserna däremellan kan vara svåra att dra.

- Jag tror inte alls på att instifta begränsande lagar. En ansvarig utgivare, med betoning på ansvarig, kan i direkt samband med publicering ta ställning till om exempelvis en viss bild eller information verkligen ska ut.

Ämnet för henne vidare in på frågor som censur, det nya lagförslaget om fotoförbud och om Yttrandefrihetskommitténs arbete. Hon har själv erfarenhet av hur lätt det är att uppgifter som kan drabba enskilda negativt sprids, oavsett verklighetsförankring. Men hon är ändå övertygad om att målet måste vara en självsanerande press. Bedömningen av vad som får, och bör, publiceras kan inte göras på förhand. 

Det är också tron på den fria och ansvarstagande pressen som gör henne tveksam till det förslag till en ny yttrandefrihetsgrundlag som förespråkas av främst Göran Lambertz. Rivs TF och YGL upp är Jeanette Gustafsdotter övertygad om att Sverige förlorar bland annat det undantag Sveriges handlingsoffentlighet utgör i Europa. En unik reglering hon istället tycker borde bli norm även internationellt.

”Jag har kommit på vad jag ska bli när jag blir stor”

Jeanette Gustafsdotter var helt inställd på att bli polischef när hon började läsa juridik i Uppsala. Men efter sommarjobb inom den rättspsykiatriska vården och ett nyfunnet engagemang inom studentradion och nationstidningen tänkte hon om. Insåg plötsligt att det var medierätt och journalistik hon skulle satsa på. Och efter en innehållsrik karriär där hon blandat juridik med journalistik, kommunikation och VD-uppdrag finns få lämpligare termer än den att hon ” hittat hem” när hon i september 2011 tillträde som VD för branschorganisationen Tidningsutgivarna.

- Jag har äntligen kommit på vad jag ska bli när jag blir stor, säger hon och ler med hela ansiktet.
Det är bara fyra månader sedan hon tillträdde tjänsten på Tidningsutgivarna. Branschen är idag präglad av finanskris såväl som av ett medielandskap i förändring. Det tog inte mer än ett par veckor på den nya tjänsten innan hon insåg att både personalstyrkan och lokalkostnaderna måste minska rejält.

- Det var tufft så klart,  men samtidigt är det en utmaning att göra en organisation funktionell.

Och med rak information, genom att göra alla medarbetare delaktiga i strategin för de kommande åren och med fokus på tydliga delmål tycker hon själv att det gått riktigt bra.

Vill, vågar och kommer att synas

Jeanette Gustafsdotter ser journalistiken som sin stora hobby och har kommit fram till att hon nog är en bättre jurist än journalist. Även om hon har ett genuint engagemang i mediepolitik och tycker publicistiska diskussioner är ”jätteroliga” känner hon en annan trygghet i de beslut hon tar som jurist.

- Och jag lider inte av den begränsande tolkningssjuka som jurister fostras in i.

Hon vill vara synlig i den offentliga debatten framöver. Målet är att få med sig opinionen för att ansvariga utgivare måste utbildas. Att arbeta fram funktionella betalningsmodeller för bra journalistik - även på nätet. Dessutom vill hon ju påverka utformningen av tryck- yttrandefrihetsgrundlagarna. Det är med självförtroende, mätbara mål och ett genuint intresse hon ska påverka medielandskapet under en bra tid framöver.

- Fast, lägger hon till, jag har nog inte riktigt släppt den där tanken på att bli polischef än.

Karin Elinder

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt