Skip to content

Migrationsdomstols beslut uppenbart lagstridigt

Migrationsdomstolen ansåg att en man som uppvisat spanskt uppehållstillstånd och körkort styrkt sin identitet. Migrationsöverdomstolen finner nu att underinstansens rättstillämpning varit uppenbart felaktig.

Migrationsverket beslutade i december 2010 att utvisa en 52-årig man från Irak. Mannen ansågs inte ha styrkt sin identitet, och därmed inte heller sin anknytning till den påstådda familjemedlemmen. 

Han anförde att han och hans sambo tillsammans flyttat till Sverige i april 2010. Hans pass var utfärdat av den irakiska ambassaden i Madrid.

Migrationsdomstolen menade att mannens spanska uppehållstillstånd och körkort i kombination med vad som framkommit i övrigt var tillräckligt för att hans identitet skulle anses styrkt. Migrationsdomstolen fann vidare att avsaknaden av en giltig passhandling inte ensamt kunde utgöra grund för utvisning varför målet återförvisades till verket.

Migrationsverket överklagade och menade att beslutet stred mot lag, EU-rätten och Migrationsöverdomstolens praxis. Migrationsöverdomstolen uttalar nu att domstolen i MIG 2007:56 slagit fast att en tredjelandsmedborgare som är anhörig till en EES-medborgare med uppehållsrätt ska uppvisa ett giltigt pass för att styrka sin uppehållsrätt.

Migrationsdomstolens rättstillämpning har därmed varit uppenbart felaktig varför målet återförvisas till migrationsdomstolen.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt