Skip to content

Kommun tvingas göra om städupphandling

Förvaltningsrätten konstaterar att en kommuns upphandling av städtjänster skett i strid mot principen om transparens och att kommunen inte gjort någon lägstaprisutvärdering.

En kommun genomför en upphandling av städningstjänster för två skolor. Förvaltningsrätten beslutade i augusti 2011 att upphandlingen fick avslutas först sedan ett aktiebolag hade fått tillfälle yttra sig över myndighetens skäl för att förkasta anbudet avseende en av skolorna.

I ett efterföljande tilldelningsbeslut meddelade kommunen dock att man förkastat bolagets anbud eftersom det ansågs vara orimligt lågt och att kommunen avsåg att teckna avtal med andra anbudsgivare. Bolaget överklagade åter till förvaltningsrätten och yrkade i första hand att upphandlingen skulle rättas så att bolagets anbud inte förkastades.

Rätten konstaterar bland annat att förfrågningsunderlaget är så otydligt att det strider mot principen om transparens.

Vidare konstaterar domstolen, med hänvisning till ett avgörande från EU-domstolen, C 532/06, och ett avgörande från kammarrätten, att kommunen gjort fel som sammanblandat kvalificerings- och utvärderings/tilldelningsfasen. Kommunen hade i utvärderings-/tilldelningsfasen dels tagit hänsyn till kriterier som endast borde ha beaktats i kvalificeringsfasen, dels tillämpat ett kvalifikationskrav som inte på ett tydligt sätt framgår av förfrågningsunderlaget.

Därtill anses kommunen inte ha gjort en så kallad lägstaprisutvärdering. Sammantaget finner domstolen därför att bristerna är sådana att upphandlingen ska göras om.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt