Skip to content

”En förvaltningsrättslig knäckfråga”

Annika Lagerqvist Veloz Roca, docent i offentlig rätt, presenterar sin nya bok på onsdag.

I boken "Gränsöverskridande - en förvaltningsrättslig knäckfråga" analyserar Lagerqvist Veloz Roca den omorganisering som skedde 2006 då Utlänningsnämnden lades ned.


– Jag kan konstatera att den offentliga insynen har blivit bättre. Beslut och domar måste numer redovisas öppet. Den asylsökande liksom allmänheten har, till skillnad från tidigare, tillgång till den länderinformation som Migrationsverket baserar sina beslut på. Det blir därmed lättare för den asylsökande att bemöta uppgifterna, säger Annika Lagerqvist Veloz Roca till Stockholms universitet.


Men hon anser att det finns mycket som kan förbättras. Hon menar att det är ett problem att det insynsråd som ska granska verksamheten vid Migrationsverket enbart består av politiker trots att frågorna inte är politiska utan moraliska. Hon önskar att rådet kompletterades med exempelvis präster och filosofer.


– Jag har bland annat upptäckt att domstolar kan ge uppehållstillstånd men inte utfärda pass och främlingspass, varför den som får ett uppehållstillstånd ofta inte kan utnyttja detsamma eftersom de inte släpps in i Sverige utan pass, med hjälp av en smugglare – med allt vad det innebär – kan de ta sig in och får då stanna, eftersom man inte måste ha pass för att vistas i Sverige - Logik? Nej!


Forskningsprojektet bakom boken är finansierat av Stockholms universitets Juridiska fakultet tillsammans med Europeiska Flyktingfonden. Den 21 december klockan 15 – 17 presenterar Annika Lagerqvist Veloz Roca sin bok i Sal B5 i Södra huset, Frescati, Stockholms universitet. Ett gratis exemplar av boken delas då ut.

 

Matilda Lantz

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt