Skip to content

Borgström: HIV-positiva diskrimineras

Advokat Claes Borgström medverkade i veckan i en paneldiskussion på temat HIV, brott och straff.

RFSU, RFSL och Hiv-Sverige vill att de bestämmelser som berör hiv i brottmål ska ses över. De vill även att Sverige ska ställa sig bakom UNAIDS policy som säger att kriminalisering av hiv-överföring ska begränsas till de fall när någon med direkt uppsåt överfört hiv.

De är också övertygade om att informationsplikten, i kombination med straffrättslig lagstiftning, har negativ inverkan på den svenska hivpreventionen och att den bidrar till stigmatisering av människor som lever med hiv.

- Det här är en otroligt svår fråga. Men det förekommer helt klart diskriminering mot hiv-positiva i vårt land. I vissa fall strider vi mot diskrimineringslagen, sade Claes Borgström.

Han vill se en gedigen utredning inför eventuella ändringar.

- Vi kan inte ha det som vi har det. Det måste ske en förändring. Men man kan inte bara lägga fram ett förslag, detta kräver utredningar inom en mängd olika områden som psykologi, socialhälsa och juridik.

- Stora delar av smittskyddslagen är väldigt bra. Mycket funkar men mycket kan också bli bättre. De rättigheter hiv-positiva har måste uppfyllas korrekt, sade Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU.

- Smittskyddslagen säger vad man ska göra, använda kondom. Men den säger ingenting om vad man ska säga, att man ska berätta, sade Borgström.

Åsa Regnér återkom flera gånger till att politiker måste våga agera i frågan, även om det anses kontroversiellt.

- Politiker måste våga ta ansvar och ”gå före” ibland, istället för att alltid ”vänta in”.

- Motverkar smittskyddslagen sitt eget syfte? Om man kan visa det kan det ju inte vara så kontroversiellt att säga att vi måste förbättra det, menade Borgström.

Paneldiskussionen avslutades med att moderatorn, Maria Sjödin från RFSL, uppmanade till fortsatt diskussion bland insatta jurister.

  • Matilda Lantz

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt