Skip to content

Straffskärpning för lärare som utnyttjat 14-åringar

Hovrätten skärper straffet för en lärare som dömts för sexuellt ofredande och våldtäkt mot barn. Båda målsägandena led av psykiska besvär.

Läraren åtalades för att ha utfört sexuella handlingar mot två då 14-åriga flickor, som båda led av psykiska besvär.  Då likheten mellan åtalen var så pass stora valde tingsrätten att kumulera åtalen.

Då mannen fått kontakt med en av flickorna i arbetet fann tingsrätten det visat att han var medveten om att hon var under 15 år vid tiden för gärningarna. Mannen kramade en av flickorna länge vid ett flertal tillfällen och smekte henne under kläderna. Han skickade även sms till henne med diverse personliga frågor.

Tingsrätten fann att målsäganden var mycket trovärdig, och tillsammans med övrig bevisning befanns åtalet om sexuellt ofredande vara styrkt.

Domen överklagades till hovrätten, som uttalar att de utförda handlingarna har tydlig sexuell prägel. Att mannen varit flickans lärare under den aktuella tidpunkten anses liksom hennes psykiska problem vara en försvårande omständighet. Även hovrätten finner åtalet om sexuellt ofredande vara styrkt.

Den andra flickan kom mannen i kontakt med via nätet. Även hon hade psykiska besvär, i form av en bipolär sjukdom. De utvecklade en relation och hade under sju månade kontakt via mejl och telefon, varefter flickan under en helg reste till mannen och bodde hos honom.  Mannen var väl medveten om att flickan endast var 14 år, eftersom hennes ålder framgick av hennes hemsida.  Tingsrätten, som tog hänsyn till att flickan snart skulle fylla 15 år och att samtycke förelegat, fann att gärningarna var att bedöma som sexuellt utnyttjande av barn.

Tingsrätten fann att det sammanlagda straffvärdet för båda brotten var tio månaders fängelse. Då det gått lång tid sedan handlingarna utförts samt då mannen förlorat sitt arbete dömdes mannen istället till åtta månaders fängelse. Hovrätten finner straffvärdet vara högre och skärper straffet till tio månaders fängelse.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt