Skip to content

Prövningstillstånd i "mangamålet"

Svea hovrätt dömde tidigare i år en översättare av japanska serier för barnpornografibrott. Högsta domstolen har nu beslutat att pröva målet.

I januari i år dömde Svea hovrätt en översättare av japanska tecknade serier för barnpornografibrott. 39 av de aktuella mangabilderna var enligt domstolen att betrakta som pornografiska bilder av barn.

Domstolen uttalade att det straffbara området utsträckts till att gälla även tecknade bilder, eftersom sådana bilder är kränkande för barn över huvud taget och inte bara för det barn som kan ha använts som modell. Frågan om en viss bild framstår som verklighetstrogen ansågs sakna betydelse, liksom kopplingen till ett konkret sexuellt övergrepp.

Mannens ombud, advokat Leif Silbersky, skriver i överklagandet att åklagaren varken objektivt eller subjektivt lyckats visa att översättaren gjort sig skyldig till brott.

Högsta domstolen har nu beslutat att meddela prövningstillstånd.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt