Skip to content

Nyktra förare döms sällan till fängelse

- Det här låter helt sinnessjukt, säger en kvinna vars mamma mejats ner av en rattfyllerist. - Helt plötsligt kan man skylla på att man varit berusad.

Hon har under helgen kunnat läsa att "nyktra förare döms hårdare än rattfulla" och att "rattfulla får lägre straff".

Sådana rubriker skadar förtroendet för rättsväsendet och rör upp känslor hos brottsoffer och anhöriga. Viktigt med andra ord att de är väl underbyggda.

Rubrikerna är inte tagna ur luften. En rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut visar att "inte rattfulla", låt oss för enkelhetens skulle kalla dem nyktra, förare överlag får längre fängelsestraff.

När de väl döms till fängelse, vill säga.

Studien omfattar närmare 2 000 domar som avkunnats under åren 1990-2005. Av rapporten framgår att den som i nyktert tillstånd orsakar en dödsolycka i lite mer än åtta fall av tio döms till villkorlig dom. I fråga om vållande till kroppsskada eller sjukdom är andelen fängelsedömda bland de nyktra förarna 3,5 procent.

Som framgår av diagrammet döms majoriteten av rattfylleristerna till fängelse efter olyckor med dödlig utgång. Ytterst få "grovt rattfulla" döms till villkorlig dom.

När det gäller vållandebrotten döms omkring 95 procent av de nyktra förarna för ringa brott. Endast i 48 av de närmare 2 000 målen dömdes nyktra gärningsmän till fängelse för brott av normalgraden eller för grovt brott. 

Att det fåtal nyktra förare som döms för grovt vållande "oftare" döms till fängelse jämfört med rattfylleristerna beror förstås delvis på att rattfyllerister stundom döms till skyddstillsyn.

De nyktra förare som  döms för grovt vållande till annans död har tagit medvetna risker av allvarligt slag, som det heter. Detta är inte nödvändigtvis fallet när det gäller rattfyllerister.  Risken de tar när de sätter sig bakom ratten efter att ha druckit är en separat omständighet som vägs in vid bedömningen av om brottet ska rubriceras som grovt. Om så blir fallet riskerar den som vållat någons död upp till sex års fängelse istället för två.

Vilka risker de nyktra tagit vet vi inte. Vi får över huvud taget inte veta något  om omständigheterna i de enskilda fallen, eller med andra ord om allt annat är lika bortsett frågan om berusning.

Om rattfyllerister får lägre straff för samma brott är det förstås intressant. Men det går inte att konstatera att det rör sig om "samma brott" enbart genom att titta på rubricering och påföljd. Det är svårt att jämföra ett fall där en rattfyllerist inte lyckas bromsa för en fotgängare som går mot röd gubbe med, säg, en nykter motorcyklist som filmar sig själv och efterföljande polisbilar i 200 km/h på Västerbron. 

Inget av detta hindrar Motorförarnas helnykterhetsförbund från att ta resultatet till intäkt för att onykterhet ses som en förmildrande omständighet vid grova trafikbrott.

- Jag tror inte att domare och nämndemän har riktig koll på det här. De är nog inte medvetna om vad de gör, vilket känns lite ruggigt, säger en representant till TT.

Det hindrar heller inte diverse kommentatorer från att kräva ändrad "lagstiftning eller praxis".

Forskarna, som alltså inte studerat omständigheterna i de enskilda fallen, kan idag inte presentera några förklaringar till varför nyktra förare döms till längre fängelsestraff. Vi får, i brist på en kvalitativ studie av de aktuella domarna, nöja oss med följande teori:

- De får lite rabatt, exakt varför vet jag inte. Men det kan vara så att har man kört bil full och hamnar i elände så skaffar man sig en bättre advokat.


Fredrik Svärd
Chefredaktör

  • Alt-texten
    Fredrik Svärd
    Chefredaktör

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt