Skip to content

"För mig är Twitter ett debattforum"

Johan Hübner är partner på advokatbyrån Delphi och en aktiv Twitteranvändare sedan ett par år tillbaka.

Eftersom han ger råd med koppling till sociala medier ville han få egen erfarenhet av hur mikrobloggen fungerar. Nu använder han sig av Twitter lika mycket för privat bruk som i jobbet.

- För mig är Twitter i första hand ett debattforum där det är intressant att diskutera juridiska frågor. Men det är också en plats att synas på och bygga mitt och byråns varumärke.

Johan Hübner använder också Twitter för att knyta kontakter.

- Jag följer till exempel flera jurister i USA och Storbritannien, vilket ger nya perspektiv på aktuella juridiska frågor.

- Det etablerar också ett namn gentemot studenterna. Duktiga personer som vi kommer vilja anställa i framtiden.

Utmaningen ligger i språket. Eftersom en tweet inte får vara längre än 140 tecken gäller det att vara både exakt och kortfattad i sitt budskap.

- Det kan vara komplicerat att vara så kortfattad. Samtidigt är det en utmaning att bli än mer exakt i mitt juridiska språk, säger Hübner, som upplever att hans eget språk utvecklats till att bli mer effektivt med åren. Twitterinläggen hjälper honom att träna upp den förmågan än mer.

Johan Hübner konstaterar att många jurister fortfarande tvekar inför att synas i sociala medier.

- Det ligger i vårt yrkes natur eftersom vi inte kan prata om våra klienter. Vårt uppdrag är närmast att verka i det tysta. Men det finns frågor av generell karaktär som kan vara intressanta att twittra om.

Som exempel nämner han att han ofta twittrar om eller från olika seminarier.

Fredrik Pallin är PR-konsult på kommunikationsbyrån Springtime. Också han har märkt att många jurister är skeptiska till att medverka i sociala medier. Men liksom Johan Hübner menar PR-konsulten att det i de flesta företag finns annat än uppdragen att lyfta fram.

- Jurister sitter inne med massor av kunskap som kan vara av intresse för en juridikintresserad målgrupp. Inte minst för att de kan göra intressanta analyser av aktuella juridiska frågor, säger Fredrik Pallin.

Twitter ett viktigt verktyg för den som vill komma fram till en yngre målgrupp, men också till medier och opinionsbildare, menar han.

- Många använder sig av Twitter för att snabbt få koll på det senaste inom det område man är intresserad av. Genom att twittra om den kunskap man besitter finns det stora möjligheter att bygga ett varumärke som kunnig yrkesperson.

Den som vill etablera sig på Twitter kan börja med att följa andra som delar matnyttiga länkar och gör intressanta analyser. Den som känner sig mogen att föra ut ett eget budskap måste vara beredd på att vara aktiv och föra dialog med andra.

- På Twitter gäller det att vara intressant och relevant, säger Fredrik Pallin.

 

Text: Annette Ulvenholm Wallqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt