Skip to content

"Ett syrligt yttrande ska drypa lika surt på svenska"

Att tolka ett snabbt replikskifte kräver språkkänsla, finkänslighet och en oerhörd koncentration, menar Nea Casselbrant, Göteborgs enda rättstolk med serbokroatiska som modersmål.

Nea Casselbrant översätter viskande advokatens ord. Svarandens exfru har begärt enskild vårdnad om parets gemensamma dotter. Nu möts de i Göteborgs tingsrätt.

– Du har polisanmälts flera gånger för misshandel av din fru, säger advokaten. Nea Casselbrant översätter snabbt till serbokroatiska.

Under gårdagen var det ett rån mot en guldsmedsbutik som skulle klaras upp i rätten, idag har hon en infekterad vårdnadstvist på schemat. Nea Casselbrant, den enda rättstolken i Göteborg med serbokroatiska som modersmål, tillbringar många timmar i tingsrätten. Ändå borde hon ha mycket mer att göra än hon redan har, tycker hon.

– Jag vet till exempel att polisen har en stor utredning på gång just nu som kräver tolk i serbokroatiska, där jag inte har tillkallats, berättar hon.

Nea Casselbrant har jobbat som tolk i 20 år och har en gedigen utbildning bakom sig. Hon är språklärare i tyska och engelska och hon är auktoriserad både som sjukvårds- och rättstolk. Det sistnämnda betyder att hon har läst teoretiska kurser i sjukvård och juridik för tolkar, samt gjort examinationer på Kammarkollegiet i form av rollspel.

– Jag tolkar i bosniska, kroatiska och serbiska. Även om det kan vara viktigt för identiteten vilken språktillhörighet en person har, är det lingvistiskt ingen större skillnad, förklarar hon.

Att tolka i en rättssal kräver kunnighet, tolerans och en stor portion finkänslighet. Nea Casselbrant lägger sig vinn om att översätta varje ord som sägs i lokalen, oavsett om språket är stelt och högtravande - eller torftigt och grammatiskt felaktigt.

– Det svåraste är att tolka för människor med väldigt låg utbildning som kanske också är analfabeter. När språket är fattigt kan det ibland vara problematiskt att hänga med i vem som gjort vad i en situation.

”Han tog den från han som gav den till han..”, ger Nea Casselbrants som exempel. Även om hon översätter påståendet ordagrant hänger frågan kvar i luften; vem var det egentligen som tog vad, från vem och vem fick det i sin hand?

Eller när domare, åklagare och advokater mal på med juridiska termer och krångliga meningar. Då kan det ibland vara knivigt för en klient att hänga med, även om han eller hon får orden översatta till sitt eget språk.

– Om jag märker att klienten inte förstår vad som sägs och inte vågar protestera, brukar jag så taktfullt som möjligt vända mig till advokaten och påpeka vad som sker, förklarar Nea Casselbrant.

Tolkningen kräver också en viss skådespelartalang emellanåt. De subtila undertexterna i språket, som den med ett annat modersmål omöjligt kan upptäcka, försöker Nea Casselbrant förmedla efter bästa förmåga. Ett syrligt yttrande från någon i rättssalen ska helst drypa lika surt på svenska som på serbokroatiska.

– Det händer att åklagaren försöker provocera den tilltalade, genom att skärpa rösten eller vara ironisk. Då försöker jag använda samma tonläge när jag tolkar.


Lotta Engelbrektson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt