Skip to content

"Viktigt att vi lyckas med nästa upphandling"

Domstolarna nöjer sig med oauktoriserade tolkar trots att det finns auktoriserade tolkar att tillgå. Göteborgs tingsrätt har valt att bortse från nummerordningen i ramavtalet - för att spara tid.

I Domstolsverkets kvalitetsstudie från förra året svarade 40 procent av domstolarna att de sällan eller aldrig ställde krav på auktoriserad tolk eller rättstolk. Som skäl angavs bland annat att det saknades rättstolkar i närområdet, eller att det fanns så få av dem att det var meningslöst att ställa krav.

Men enligt rättstolkarna själva finns det gott om auktoriserade tolkar i landet som inte används i den utsträckning de borde. Samtidigt som domstolarna klagar på tolkbrist, uppger många av tolkarna att de lider brist på jobb.

– Jag har hört den reaktionen från tolkarna. Därför är det oerhört viktigt att vi lyckas med nästa upphandling, säger Ulla Pålsson, projektledare för Domstolsverkets utredning.

Det ramavtal som finns idag, och som tingsrätterna använder sig av, slöts mellan Rikspolisstyrelsen och en tolkförmedling i Malmö 2008. Men efter Domstolsverkets rapport bestämdes att domstolarna skulle göra en egen upphandling. Arbetet togs över av Kammarkollegiet, men på grund av tidsbrist förlängdes det gällande avtalet med ytterligare ett år. En ny upphandling kan genomföras först i slutet av nästa sommar.

– Vår intention är att skärpa kraven ordentligt, och få ihop ett nytt ramavtal som gagnar alla parter, säger Klas Eriksson på Kammarkollegiet.

I ramavtalet finns totalt nio olika tolkförmedlingar. Meningen är att de ska utnyttjas i rätt ordning. Om ettan på listan inte kan erbjuda tolktjänsten som efterfrågas, till exempel en rättstolk, ska beställaren kontakta nummer två på listan och så vidare. Domstolsverkets utredning visar dock att 40 procent av domstolarna aldrig går vidare i förteckningen, utan nöjer sig med den kompetens som erbjuds i det första samtalet. Det vanligaste skälet uppges vara tidsbrist.

I Göteborg har tingsrätten valt att spara tid genom att helt bortse från nummerordningen. Trots att den kommunala Tolkcentralen i Göteborg ligger först på fjärde plats i upphandlingsordningen, är det de som få alla uppdrag.

Strider tillvägagångssättet mot lagen om offentlig upphandling?

– Ja, men upphandlingen har inte tagit hänsyn till den praktiska vardagen. Vi vet av erfarenhet att Tolkcentralen alltid levererar snabbt och med hög kvalitet, säger Stefan Strömberg, lagman vid Göteborgs tingsrätt.

I stället för att, kanske, behöva ringa fyra samtal när det brinner i knutarna vänder sig tingsrätten direkt till en förmedling de kan lita på, förklarar Stefan Strömberg.

Den kommunala Tolkcentralen har 120 auktoriserade tolkar plus ett 30-tal auktoriserade rättstolkar i sitt stall. Även om tingsrätten hör av sig med kort varsel finns det oftast någon tillgänglig.

– Vi har provat att kontakta andra förmedlingar, men i praktiken har det ändå lett till att vi anlitar Tolkcentralen. Därför har vi valt att ringa dem direkt.

Enligt Göteborgsförmedlingens egen statistik för 2010 utfördes 80 procent av tolktimmarna i tingsrätten av auktoriserad tolk. En siffra som är helt unik i landet, enligt Tolkcentralen själva.

Södertörns tingsrätt har valt en annan väg för att höja kvaliteten på tolkningarna. Där bjöd tingsrätten in ett 30-tal tolkar till ett möte, för att de själva skulle komma med förslag på förbättringar.

– Vi fick en otrolig respons, berättar rådmannen Paul Arnell.

När tolkarna fick önska fritt, blev det uppenbart vilka brister som hade funnits.

– Vi fick en annan förståelse för tolkarnas problem, och insåg att vi inte alltid varit så noga. Varken med vem som tolkade eller med att rätt utrustning fanns på plats, menar Paul Arnell.

Mötet med tolkarna resulterade i en policy som Södertörns tingsrätt numera håller sig till. Där regleras allt från beställning av rätt kompetens till tolkarnas säkerhet.

– Policyn har fått ett väldigt positivt genomslag. Och nu vill tolkarna att vi ska sprida den till andra domstolar runt om i landet.

I Sverige finns omkring 6 000 tolkar, varav 1000 auktoriserade. Av de senare är cirka 200 rättstolkar.

LOTTA ENGELBREKTSON

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt