Skip to content

Pälsaffär diskriminerade inte romer

Tingsrätten fann att fyra romska kvinnor nekats inträde i en pälsaffär på grund av deras etnicitet, inte för att affären skulle stänga för lunch.

Hovrätten konstaterade att det var ostridigt att pälsaffärsägaren redan tidigt i diskussionen sagt att han skulle stänga butiken för lunch varför detta var utgångspunkten för hovrättens bedömning.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, som förde kvinnornas talan, hävdade att det var en allmän erfarenhetssats att affärsinnehavare med en begränsad omsättning i sin rörelse skulle släppa in fyra potentiella kunder och avvakta med lunchpausen.

Hovrätten höll inte med utan fann att DO inte visat omständigheter som gav anledning anta att mannen utsatt kvinnorna för en sämre behandling än andra skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Inte heller kunde mannen anses ha trakasserat kvinnorna. Hovrätten ogillade därför DO:s talan om skadeståndstalan i dess helhet.

Ett hovrättsråd var dock skiljaktigt och ville fastställa tingsrättens dom. Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd varför hovrättens avgörande står fast.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt