Skip to content

Ny upplaga av Svarta listan

Statsrådsberedningen ger nu ut en fjärde upplaga av ordlistan Svarta listan över ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk.

Ordlistan ges ut av rättschefen i Statsrådsberedningen och har utarbetats av granskningskansliets språkexperter. Den nya upplagan är snarlik den tredje upplagan från 2004. Det som skiljer dem åt är att ordet "skall" har bytts ut mot "ska" i alla exempelfraser. Ett par förtydliganden har också gjorts.

Svarta listan gavs ut för första gången 1988 och har sedan dess varit ett viktigt redskap i arbetet med att modernisera ord och fraser i författningarna.

Inför den tredje upplagan granskades de nya uppslagsorden och exempelfraserna av bland annat rätts- och expeditionschefer i Regeringskansliet och av riksdagens språkgrupp, liksom av enhetschefer för de svenska översättarna och av svenska juristlingvister inom Europeiska unionen.

Ord som tas upp i ordlistan är sådana som ger ett stelt och kanslispråkligt intryck. De flesta ersättningsorden och fraserna är hämtade från moderna författningar och därigenom redan etablerade i författningsspråket.

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt