Skip to content

Finansman tvingas betala 50 miljoner

En finansman som försattes i konkurs i början av 90-talet har förpliktats utge 50 miljoner kronor till ett bolag. Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd.

En nu 63-årig omskriven fastighetsmogul och finansman bedrev under 1980-talet näringsverksamhet i Sverige och ingick genom sina många bolag ett antal skuldförbindelser.

Såväl mannen som bolagen försattes dock i början av 1990-talet i konkurs varpå mannen flyttade till Belgien. Ett bolag som övertagit flera av fordringarna yrkade betalning enligt fyra skuldebrev och borgensförbindelser.

Finansmannen menade att samtliga fordringar var preskriberade, vilket bolaget bestred med hänvisning till flera preskriptionsavbrott. Tingsrätten fann att preskriptionsavbrott skett i maj 2001 då bolaget skickade en engagemangsspecifikation till mannens ombud, oavsett om mannen fick del av handlingarna eller inte, varför preskription inte hade inträtt.

Mannen förpliktigades därför att betala bolaget över 50 miljoner kronor samt upplupen ränta om mellan 24 procent och fyra procent från början av 1990-talet. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd varför hovrättens avgörande står fast.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt