Skip to content

23 kvinnor döms i barnporrhärva

Åklagare Niclas Eltenius

En 43-årig man som anses som huvudman i en uppmärksammad barnporrhärva döms i tingsrätten till ett års fängelse för grovt barnpornografibrott.

23 medåtalade kvinnor döms även de för sin inblandning, för ringa barnpornografibrott eller brott av normalgraden, till villkorlig dom och dagsböter.

Domstolen tar i sitt avgörande bland annat fasta på elektronisk bevisning i form av bland annat återgivna chatsamtal mellan kvinnorna och mannen och finner det styrkt att samtliga kvinnor haft uppsåt till att få barnpornografiskt material av mannen.

Mannen döms i sin tur för grovt brott mot bakgrund av den stora spridning av barnpornografiskt material som han gjort sig skyldig till. Materialet i fråga, som består av såväl bilder som filmer, har bland annat visat barn som hänsynslöst våldtagits på olika sätt av vuxna personer och barnen har i vissa fall varit fastbundna.

Domstolen anmärker även att 43-åringen särskilt riktat in sig på kvinnor som drabbats av tragedier inom familjen eller varit allmänt själsligt nedgångna och att kvinnorna uppenbarligen ryckts med i mannens fantasier om sexuella avvikelser.

Bild: Scanpix

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt