Skip to content

Perklev försvarar åtalet mot barnläkaren

Professor emerita Madeleine Leijonhufvud skrev i Dagens Nyheter inför huvudförhandlingen i barnläkarmålet att åtalet saknar stöd i straffrätten. Enligt Leijonhufvud spelar det i det aktuella fallet ingen roll om åklagaren förmår visa att den tilltalade injicerat en alltför hög dos narkosläkemedel med insikt om att barnets dödskamp skulle bli kortare.

Åklagaren borde tagit hänsyn till "den ansvarsfrihet som är vedertagen och som bygger på medicinsk vetenskap och etik", menar Leijonhufvud.  Hon framhåller också att den ansvarsfrihetsgrund som bygger på vårdetiken, som inte beskrivs i lagtexten men som förklaras i förarbeten och doktrin, är en förutsättning för att läkare ska kunna behandla patienter så att smärta uppstår. 

Riksåklagare Anders Perklev, som inte bemöter Leijonhufvuds "spekulationer" om sakförhållandena, framhåller i sin replik att målet rör svåra frågor och att läkarkåren förtjänar stor respekt för de bedömningar vården i livets slutskede kan medföra, och att dessa måste vägas in vid en straffrättslig bedömning.

Anders Perklev betonar dock att straffrätten inte kan lämnas utanför den medicinska vården, och att misstänkta brott ska utredas och åtal väckas när det finns tillräcklig grund. Perklev framhåller att expertutlåtanden inhämtats och att beslutet om åtal prövats av en överordnad åklagare som inte funnit anledning att ändra beslutet.

Bild: Fredrik Sandberg / Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt