Skip to content

Oenig kammarrätt ger skola bidrag för elevassistent

En kommun avslog en skolas ansökan om bidrag för vårterminen 2010 för en av skolans förstaklassare som uppfyller de diagnostiska kriterierna för ADHD och trotssyndrom. Kammarrätten beslutar att tilläggsbelopp ska utgå.

Pojken har stora koncentrationssvårigheter, bits, slåss och skriker, och kan "explodera" utan förvarning. Förvaltningsrätten beslutade att kommunen retroaktivt skulle ersätta skolans kostnader för elevassistent och resurslärare för pojken genom så kallat tilläggsbelopp.

Kammarätten beslutar nu att tilläggsbelopp endast ska lämnas avseende elevassistent då detta syftar till att göra det möjligt för pojken att vistas i skola och på fritids, ge honom en meningsfull skolgång och skydda andra elever. Enligt kammarrätten utgör resurslärare undervisande personal med syfte att hjälpa eleven att nå skolans utbildningsmål, vilket är en kostnad som ryms inom det så kallade grundbeloppet.

En skiljaktig domare menar att pojken istället borde ha placerats i en särskild utbildningsgrupp finansierad genom grundbeloppet och att tilläggsbelopp inte alls borde lämnas. Grundbelopp lämnas av hemkommunen för varje elev som genomgår grundskoleutbildning i bidragsberättigad fristående skola eller till en bidragsberättigad enskild huvudman för fritidshem för bland annat omsorg och pedagogisk verksamhet. Därutöver ska kommunen lämna tilläggsbelopp för elever och barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt